Innehåll: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

 • Produktpresentation
 • Värmepumparnas arbetssätt och funktion
 • EnergyFlex
 • Dynamiska hjälpmedel
 • Tillbehör
 • Frikyla
 • Konfigurering och igångkörning
 • CTC Connect+
 • Smart Grid
 • Larmhantering och felavhjälpning
 • Uppstart och igångkörning av värmepumpsanläggningar
 • Fabriksvisning

Kurslängd: 1 dag

Datum: 

För installatörer som arbetar eller kommer att arbeta med CTC bergvärmepumpar. Kursen ger dig ökad produktförståelse samt säljtips.

Anmäl dig här

Innehåll: Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

 • Produktpresentation
 • Värmepumparnas arbetssätt och funktion
 • EnergyFlex
 • Dynamiska hjälpmedel
 • Tillbehör
 • Konfigurering och igångkörning
 • CTC Connect+
 • Smart Grid
 • Larmhantering och felavhjälpning
 • Fabriksvisning

Kurslängd: 1 dag

Datum: 

För installatörer som arbetar eller kommer att arbeta med CTC luft/vattenvärmepumpar. Kursen ger dig ökad produktförståelse samt säljtips.

Anmäl dig här

Innehåll: Värmepumpar luft/vatten och berg. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

 • Systemkunskap/förståelse
 • Anpassning och igångkörning av värmepumpsanläggningar med olika tillbehör och funktioner
 • Handhavande av menyer för aktuella produkter
 • Allmän felsökning
 • Larmhantering och felavhjälpning
 • CTC Connect+
 • Fabriksvisning

Kurslängd: 1 dag

Datum: 

För installatör som vill fördjupa sig i CTC´s produkter.

Anmäl dig här

Innehåll: Teoretisk kurs för dimensionering av värmepumpsanläggning.
 • Varmvattenbehov
 • Dimensionering kollektorslangar och transportledningar
 • Rördimensioner luft/vattenvärmepumpar
 • Dimensionering av poolvärme
 • Spetseffekt
 • Systemvolymer
 • CTC Select
Kurslängd: 1 dag Datum: För installatör/säljare som arbetar eller kommer att arbeta med CTC värmepumpar och vill ha en bredare kompetens om dimensionering av värmepumpssystem. OBS! Medtag egen dator.

Innehåll: Värmepumpar luft eller berg som energikälla.

 • Aktuella värmepumpstyper beskrivs
 • Värmepumparnas arbetssätt och funktion beskrivs
 • Fördelar respektive nackdelar med olika värmepumpstyper
 • EnergyFlex
 • Översikt av CTC select
 • Dynamiska hjälpmedel
 • CTC Connect+
 • Konfigurering och igångkörning
 • Larmhantering
 • Smart Grid
 • Fabriksvisning (om kursen är i Ljungby)

Kurslängd: 1 dag

Allmän kurs där vi går igenom aktuella produkter.

Kontakta din säljare om du är intresserad av denna utbildning.

Innehåll: Värmepumpar luft/vatten och berg.

 • Systemkunskap/förståelse
 • Handhavande av menyer (Touch-display)
 • Allmän felsökning
 • Larmhantering och felavhjälpning
 • CTC Connect+
 • Översikt av CTC select
 • Fabriksvisning (om kursen är i Ljungby)

Kurslängd: 1 dag

Datum:

För kontorspersonal som kommer i kontakt med kunder i butik och över telefon.

Kontakta din säljare om du är intresserad av denna utbildning.

Kylutbildningar gör vi i samarbete med KCM i Markaryd.

http://kcm.se/foretag/kylteknik/ kan du läsa mer om de olika kurserna och anmäla dig.

Hotellbokning gör ni själva och vi föreslår Ekebacken som ligger strax intill KCM, http://ekebacken.net/